02.03.2017

Byli jsme úspěšní a otevíráme Komunitní centrum v Praze

Náš spolek In nostrum posterus z.s. byl úspěšný a byl nám podpořen projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Předmětem podpořeného projektu s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000169 je vybudování a provoz komunitního centra (Komunitní centrum sami sobě, neb jako doma). Zařízení nabízí komunitní aktivity znevýhodněným cílovým skupinám - např. seniorům, osobám zdravotně postiženým, rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osobám po výkonu trestu apod. Realizovány jsou zejména aktivizační, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 22 měsíců. Podpořeno bude minimálně 350 osob z cílových skupin. Na projektu při realizaci spolupracujeme s městskou částí Praha 5, která je i partenrem našeho projektu. Tak tímto budeme žít následující dva roky. Přitom nezapomínáme na naši spolupráci se sociálními podniky, kde provádíme poradenství. Držte nám palce, práce je to dost

wink