Aktuality

02.03.2017

Byli jsme úspěšní a otevíráme Komunitní centrum v Praze

Náš spolek In nostrum posterus z.s. byl úspěšný a byl nám podpořen projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Předmětem podpořeného projektu s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000169 je vybudování a provoz komunitního centra (Komunitní centrum sami sobě, neb jako doma). Zařízení nabízí komunitní aktivity znevýhodněným cílovým skupinám - např. seniorům, osobám zdravotně postiženým, rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osobám po výkonu trestu apod. Realizovány jsou zejména aktivizační, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 22 měsíců. Podpořeno bude minimálně 350 osob z cílových skupin. Na projektu při realizaci spolupracujeme s městskou částí Praha 5, která je i partenrem našeho projektu. Tak tímto budeme žít následující dva roky. Přitom nezapomínáme na naši spolupráci se sociálními podniky, kde provádíme poradenství. Držte nám palce, práce je to dost

02.01.2017

Hodnocení roku 2016 a příprava na "snad" úspěšnou žádostí k založení Komunitního centra

Rok 2016 byl spojený s prací nad spracováním žádosti o grantovou podporu a konzultacemi, indiviuální prací s každým, kdo stál o pomoc. Stali jsme se partnery několiika sociálních podniků, které využívají naše členy spolku k individuálním konzultacím a pomoci s cílovou skupinou  atd. Děkujeme za podporu a pomoc s našimi aktivitami smiley

14.04.2016

Připravujeme žádost na založení Komunitního centra v Praze

V rámci našich aktivit  začínáme připravovat žádost na založení Komunitního centra v Praze, kde bychom mohli pomáhat sociálně vyloučeným občanům. Držte nám palce.

01.01.2016

Úspěšné ukončení projektu a hodnocení roku 2015

Vážení přátelé a podporovatelé našich aktivit. 

05.06.2015

Projekt běží a výsledky máme

Rádi bychom všechny naše příznivce informovali, že se nám daří úspěšně realizovat projekt, na který jsme získali grant. Spolupracujeme se dvěmi veznicemi, které projevily zájem o náš projekt. A dále se finalizovala spolupráce se dvěmi právnickými subjekty, kde našlo uplatnění více jak 10 osob po výkonu trestu. Že je zatím schováno hrozně moc práce ví ten, kdo obdobné aktivity realizoval. 

23.01.2015

Naše dobrá práce byla oceněna - získali jsme grant 2 881 957,19 Kč

Nabídka spolupráce pro managementy věznic. Využijeme společně tyto prostředky na pomoc odouzeným? Věřím, že máme společný cíl, navrátit odsouzené do společnosti a zamezit další kriminalitě!

07.01.2015

Dluhy jsou dobrý sluha, ale zlý pán?

Při našich individuálních setkáních s odsouzenými se často setkáváme s dotazy na téma finance, ekonomika, investice, finanční gramotnost. Na téma zadlužení zpracoval náš ekonom Michal Macháček článěk, který se věnuje (jak jednoduché je se zadlužit, ale uřídit svoje cash flow je poněkud horší). Michal je členem společnosti Mensa Česká republika a koordinátoem Mensa Business Clubu.Od roku 1999 pracuje na ústředí ČSOB, od r.2008 na pozici analytika. Mimoto působí jako dobrovolník v organizaci Dobroduš při Diakonii ČCE. V současné době se zabývá investicemi na kapitálových trzích a do nemovitostí.Jeho koníčky jsou moderní historie, chovatelství, cestování a kapitálový trh.

20.11.2014

I naše děti vědí proč pomáháme sociálně vyloučeným občanům

Nedá nám to, abychom neopsali (jejími slovy), úvahu devítileté dcery, jednoho z našich členů o vězních. Celá její úvaha vzešla z vyprávění si, proč děláme aktivity směrem k odsouzeným, jací to jsou lidi, za co dostali trest, co jejich děti a rodiny. Její názor je tak upřímný a bezelstný, jaký jen může být a je fajn, že se o těchto věcech hovoří i s dětmi. Určitě si uvědomí, jak trest zasáhne hluboce celou rodinu. Proto se o všem nebojíme s našimi dětmi hovořit......... ....................   

09.11.2014

Vše dle zájmu odsouzených - nemám čistý výpis z rejstříku trestů a jak získat práci, vydělat peníze

Dnešní setkání proběhlo v duchu otevřené diskuse a zájmu o získání práce, nebo se vrátit k rozdělané podnikatelské činnosti. Všem brání k restartu jediná věc "čistý výpis z rejstříku trestů". Jak máme splácet svoje závazky, jak máme živit rodinu, kdo nás chce zaměstnat se "škraloupem"? Kdyby na to měl stát odpověď, vraceli by se odsouzení po spravedlivě vykonaném trestu do běžného života s větší chutí a zápalem napravit svoje činy. Stát se právoplatnými členy našeho společenství. Všichni víme, že opak je pravdou. Zájem budili i témata, jak vydělat peníze jiným způsobem, tím myslíme investicemi. Zájem byl o investice do všech dostupných aktiv (od cenných papírů, komodit aj.). Náš ekonom Michal nás provedl světem burz, akciových a komoditních trhů, přiblížil nám veškerá dostupná podkladová aktiva např. pro pákové obchody (víte, že lze obchodovat i s vývojem počasí?). Poté došlo i na alternativní možnosti (pamětní mince, fyzické držení zlata, nebo stříbra, pohledávky,...). Poptávek po informacích a dalších studijních materiálech bylo dost, o pokračování těchto programů také. Doufejme, že se potkáme znovu a děkujeme všem za podporu

12.10.2014

Pokračování s odsouzenými - důchodové reformy a začátky investování

Sluníčko, zeleň, tak nás vítalo počasí na Ladronce.Začali jsme aktuálními informacemi z voleb a diskutovali předběžné výsledky. Některé odsouzené zajímalo, jak to dopadlo v jejich městech. Že by byl někdo nadšený z politické situace u nás, nelze říci. Že by někdo očekával, že budou politici bojovat za lepší postavení odsouzených, také ne. Takřka jednoznačně zaznělo, jak se zavřou vrata věznice, pro společnost přestávají všichni odsouzení existovat. Pokud mají nějaké finanční závazky, na stoprocent během výkonu trestu narostou. Pokud chce někdo něco řešit ve své bance, dostane veselý dopis, aby se dostavil do banky na jednání ..... Dost nereálné si odskočit z výkonu trestů. To byla krátká diskuse na zahřátí na úvod. Zpět k našim odbornějším tématům, ta navazovala na naše minulé setkání, důchod, spoření, jak začít s investicemi, kde vůbec začít. Ekonom Michal ukázal na praktických příkladech, jaká byla např. rizika vstupu do II.pilíře penzijního připojištění, alternativy spoření na penzi, poměr současného platu a budoucího důchodu. Stručně jsme diskutovali o možnostech investic, které nám nabízejí banky, privátní investoři, co existuje na trhu obecně. Setkání proběhlo opět ve fajn atmosféře a pokud by neměli odsouzení nálepku, věřte, že je vše zajímalo více a vážili si této možnosti, než jakýkoliv občan na svobodě.

21.09.2014

Krize a ekonomika - co nás čeká po návratu na svobodu

Zářijové setkání s odsouzenými a plán témat i na další setkání vzešlo z poptávky a průzkumu mezi odsouzenými. Jedno z témat bylo, vznik ekonomické krize, jakými bankovními produkty byla způsobena, v detailu, jak postihla nás, běžné občany, firmy, státy, kdo zaplatí tyto  "díry na trhu". Tímto nás provedl a dalšími tématy provede ekonom Michal, kolega z práce, který se dlouhodobě a profesionálně věnuje těmto tématům. Rozepisovat detaily nebudeme, důležitější je, že se líbí odsouzeným. Poptávka po dalších setkáních je tomu důkazem. To nás těší a jsme rádi, že naši práci někdo ocení.

23.08.2014

Pokračování spolupráce s vazební věznicí Ruzyně

Na základě získaných dalších zkušeností jsme navrhli vedení vazební věznice Ruzyně další programy na vzdělávání odsouzených, resp. jejich uplatnění na trhu práce, vyrovnání se s mnohdy nelehkou finanční situací a lehčí návrat do reality. Máme ve svém středu i některé "bývalé" odsouzené, za které jsme vydali společenské záruky a pro další je připravujeme. Věříme, že v září, říjnu proběhnou další programy a budeme v nich moci najít nové lektory pro naši činnost. Jak píšeme, prevenci umí přednášet nejlépe ti, co zažili život za zdmi věznice.

05.07.2014

Začátek prázdnin je fajn

Jak jsme slíbili, potkáváme se na sportovním, výchovném dnu s rodiči a jejich dětmi. Tentokrát skloubíme sport a výchovu (naukou o přírodě). Každá sportovní disciplína je propojena s vědomostní otázkou (vhodnou pro děti) o naší přírodě. Dnes tedy nevyhrává pouze rychlost, obratnost a síla, ale zejména kombinace s chytrostí. Někteří rodiče by se, podle aktivity, nejraději vrátili do dětských let a vyměnili si role se svými potomky. To samé by, podle hlášek u našich tří dětí, chtěli občas naše děti také. Kdyby si vážili toho, že jsou ještě malé a mohou mít méně starostí. Ale to jsem si neuvědomovali ani my v jejich letech, škoda.....

11.06.2014

Žádost o dotaci na vzdělávání sociálně vyloučených skupin

Držte nám palce. Připravujeme žádost o dotaci, kde chceme ve více jak 15ti programech pomoci odsouzeným v jejich návratu do společnosti. Že to není formulačně lehké napsat ví každý, kdo se snažil získat peníze na dobrou věc a neměl "strýčka" na úřadu. O výsledku vás budeme informovat.

25.05.2014

Oslavíme společné narozeniny

Letos se podařilo něco neuvěřitelného, všichni naše členové a jejich malí potomci mají narozeniny. V hlavě jedné maminky se zrodil nápad, slavíme. Ano, oslavili jsme je, protože je opravdu v roce 2014 má každý. My starší víme, že se i opakují celoročně (škoda s přibývajícím věkem to nevnímáme tak vesele). Každý přinesl něco chutného, co je obvyklé u nich doma k oslavě, byly zde i rychlé špunty pro nejmenší a pro nás větší, to byly ještě rychlejší špunty (ještě, že prodávají u čerpacích stanic led). Výborné na tomto dni bylo, že se přenesly inspirace o chutných jednohubkách a námětů, mezi více jak 12 rodin. Jsem zvědav, koho napadne, že máme každý rok svátek, Vánoce, Nový rok,...., ale již jsme alespoň natrénovali.

27.04.2014

Sportovní turnaj pro malé

Hezký slunéčkový den se povedl. V areálu Ladronka jsme připravili pro děti z miniškolky U spiritky hezké odpoledne spojené s mnoha hrami a ozdobené sportovními výkony našich nejmenších. Bylo fajn, že nám s organizací pomohli i někteří rodiče, které jsem měli možnost potkat v rámci našich dalších aktivit. Samozřejmě, že nejen nejlepší výkony byly odměněny, ale sladkou odměnu si odnesl každý, kdo se zasmál, což byli vlastně všichni (vč. maminek a tatínků).

29.03.2014

První setkání s rodinami odsouzených v 2014

Sobota a počasí, které nás vybízelo k aktivitě. Díky našim setkáním s odsouzenými z vazební věznice Ruzyně, se pravidelně setkáváme s rodinnými příslušníky, kde sami vnímáme aktuální dění v rodinách a snažíme se poradit, podpořit a pomoci, jak dál. v mnohdy svízelných situacích. S některými odsouzenými a jejich rodinami jsme se domluvili na tom, že naše občanské sdružení vydá Společenskou záruku a aktivně je zapojí (v případě podmínečného propuštení z výkonu trestu) do činnosti a seminářů, které organizujeme. Osud některých rodin není mnohdy lehký, díky např. rozběhnutým podnikatelským aktivitám odsouzeného, nebo kde rodiče jsou ve starším věku, vážně nemocní a odkázaní sami na sebe. Marně hledají pomoc jinde, to je krutá realita.

06.02.2014

Naše pomoc při organizaci Pražského poháru v běhu na lyžích

I letos pomáháme s organizací akcií v pražské Chuchli. Konkrétně jsme pomohli při organizaci Pražského poháru v běhu na lyžích, dne 5.2.2014. Závod navazuje na tradiční závody, konané v pražském Krčském lese naposledy v roce 1942. Závod byl vyšperkován i osobnostmi, jako Kateřina Neumanová. Všem se závody líbily, někdo vyhrál, někdo prohrál, ale všem se závody líbily. My se těšíme na další možnosti pomoci druhým.

31.12.2013

Ukončení roku 2013 a naše předsevzetí do Nového roku 2014

Hezký den a vše nejlepší v Novém rok 2014. Tato přání posíláme všem našim členům a těm dobrým lidem, kteří nám pomáhají. Naše práce je v rámci našich volných chvil, dovolených, bez finančních podpor třetích stran. Mnoho našich členů dělá skvělou práci, za kterou je poděkovat pouze slovy málo. Přesto tak činíme.

20.10.2013

Naučit se relaxovat a najít vlastní způsob odbourání stresorů s odsouzenými z vazební věznice Praha - Ruzyně

Dobrý den, ahoj, všem, které zajímá naše práce. Dnes proběhlo další z domluvených setkání s odsouzenými v areálu Ladronka. Dnešní téma bylo pro některé nové, eustres, distres, najití vlastních stresorů,  vlastního řádu, který by nám umožnil se vyvarovat stresovým faktorům a zejména relaxační cvičení. Formy relaxací, jak bojovat s krátkodobým a dlouhodobým stresem, jak předejít vyhoření a podívání se do svého nitra. To byla dnešní témata, která se mohla jevit na první pohled cize, ale všichni účastníci je "koupili". Mnoho případů, osobních cvičení, testů, videoukázky a jejich rozbor udělaly z dnešního setkání příjemnou aktivitu, ze které si každý odnesl něco pozitivního pro sebe, něco, co mu umožní přežít v duševním zdraví další dny, týdny,.... Alespoň to byl osobní vzkaz pro nás od účastníků. Moc nás to potěšilo. Zejména, když naše aktivity děláme v rámci našeho volného času a náklady si hradíme z vlastních, zdaněných peněz. Ale zpět k relaxačním technikám. Zaměřili jsem se na techniky, které mohou odsouzení reálně provozovat ve svém prostředí. Proto jsme se zaměřili Jacobsonovu progresivní relaxaci, která se zakládá na principech dýchání a práci s přesně po sobě navazujícími svalovými skupinami. Sami jsme si zkusili některé postupy, zájemcům jsem dal připravené materiály, aby se naučili s touto technikou pracovat i ve výkonu a najít si denně svých 15 až 30 minut, kdy by mohli tuto metodu realizovat.  Další metody již byly spojeny s mluveným slovem, vše podbarveno relaxační hudbou a prací na karimatkách. I tyto způsoby účastníci ocenili velice pozitivně. Domluvili jsme se, že by bylo fajn se zapojit i do dalších aktivit, které naše sdružení pořádá, jedná se o pomoc při organizování sportovních akcí a akcí pro širokou veřejnost. Rádi vytipované odsouzené zapojíme do našich činností.

13.10.2013

Typologie a práce se stresem s odsouzenými z vazební věznice Praha - Ruzyně

Vítejte, opět po tréninku, školení, brainstormingu, jak kdo chce popsat setkání nás, lektorů a odsouzených, v areálu Ladronka. Dokončili jsme typologii z minulého setkání, udělali si řadu testů na to, jak jsem vnímán, jakou roli hraji ve svém týmu, jaký jsem typ člověka. Další část byla věnována stresu, co to je stresor, že je dobrý a špatný, vnitřní, vnější stres atd. Prostředí, ve kterém odsouzení tráví svůj čas, je jeden velký stresor. Strava, světlo, hluk, prach, izolované prostředí, rodina, možnost komunikovat s ní,....., prostě všeho více, jak dost. Jen určit u každého, jaký stresor na něj působí bylo zajímavé a co potom, jak se zbavit stresu, jak s ním každý bojuje, co může ovlivnit, co ne,... Naštěstí jsme toto téma proložili odlehčením, konkrétními meditačními prvky, které nabudili v každém chvilku uvolnění. Každý z odsouzených přivítal toto téma, poptávka byla po meditaci, které lze provádět v rušivém prostředí vazební věznice, které může provádět každý na své cele, přestat si uvědomovat realitu všedního vězeňského dne. Na to se soustředíme příští týden.

21.09.2013

Rekvalifikační program jako vstupenka na trh práce

Dobrá zpráva pro  všechny. Dnes jsme uzavřeli dohodu o spolupráci se společností Luděk Brabec INDEX PLUS v oblasti poradenství a poskytování vzdělávání, vč. akreditovaných kurzů i lidem, kteří by na ně nedosáhli u jiných společností z pozice  finanční náročnosti. Tato dohoda nám umožní poskytnout mnohem větší komfort pro např. sociálně vyloučené občany, kteří by se rádi vzdělávali, ale nevědí, jak začít, v čem se sebevzdělávat.

08.09.2013

Spolupráce s vazební věznicí Praha-Ruzyně

Zajímavá zkušenost i pro nás. Před chvilkou jsme se vrátili z prvního semináře z oblasti Ladronky na Praze 6, ze zeleně, prostředí, které není obklopeno zdmi, kde jsme se setkali s odsouzenými z vazební věznice Praha - Ruzyně. Proběhlo zde první setkání z bloku, kdy chceme předat naše zkušenosti z překonávání obtížných situací, typologie lidí, emoční inteligence, jak překonat stres, finanční gramotnosti, ale vše v praktickém podání. Hlavním cílem bylo poznat potřeby, náměty k dalšímu setkání, seznámit se odsouzenými, aby byla prolomena bariéra mlčenlivosti a navozena atmosféra důvěry. Pro nás to byla zajímavá zkušenost, jak se odsouzení vyrovnávají se svým osudem, jaké panují vztahy uvnitř mezi odsouzenými, jejich priority, vše, kam ostatní nevidí. Osobně jsem vycítil, že nikdo nechce slyšet, otázky, "jste zde právem, nebo neprávem", "jaké je to opravdu, něco se říká, něco jiného se děje" aj. Na to má každý svoji odpověď, což zaznělo napříč všech a přesto se všichni nebáli mluvit otevřeně, za což patří všem velké díky. Spíše jsem vycítil, že jsou odsouzení rádi, že mají možnost komunikovat a dostat se do jiného prostředí, mezi lektory, kteří jim budou chtít porozumět, vnímat je, naslouchat a dám ta nejlepší doporučení, která mohou. Velice oceňuji otevřenost naší skupiny, atmosféru a stanovení jasných pravidel, že se tyto věci nešíří dál, ale zůstávají zde a jaké požadavky by na naše setkání měli. Jedno z velice citlivých témat, které zde bylo, byla rodina a zdraví. Omezené setkávání se s rodinou, bezmoc udělat něco více, než nyní lze, bylo asi nejtěžší pro všechny. Každý stavil zdraví a rodinu na první místo a otázkou je pro ostatní, zda mají tyto hodnoty i v běžném životě. Zde, v naší skupině tomu tak je. Po úvodu, představení se, stanovení očekávání, jsme navázali tématem, které bylo připraveno a sice Typologií lidí. Každý jsme jiný, každý jsme individualita, nikdo nejsme čistý "motýl", "tahoun", a zejména i v průběhu dne se můžeme měnit. Po vytipování, kdo jsem a jak se cítíme, jsme probírali a hledali cesty ke každému, jak s ním hovořit, čeho se vyvarovat, ....Krátká grafická hra, kdy jeden popisoval obrázek, ostatní jeho slova přenášeli na papír, bez možností se doptat, nám dal za pravdu. Když mluvíme česky, každý slyší a ve své představivosti vidí něco jiného, než druhý. Z toho vyplynul závěr, že myslet si to můžeme správně, ale záleží na osobnosti každého z nás, co v těchto slovech slyší. Jsem rád, že se nám podařilo toto uvědomění a po návratu do výkonu bude moci naše pracovní skupina využít a osvěžit si teorii, jak hovořit s každým typem člověka. A mezi argumenty, které mám na analyticky myslícího člověka, či tahouna, je velký rozdíl. V tuto chvíli připravujeme, zejména na základě námětů odsouzených, další témata. Sám vidím, že se mezi odsouzenými objevili jedinci, kteří by se mohli díky svým životním zkušenostem a nadhledu zapojit aktivně do spolupráce s našim občanským sdružením a byli by velký přínosem. Zažili to, jak funguje svět uvnitř a zachovali si zdravý rozum, jak přenést tuto zkušenost na ostatní, by bylo neocenitelné. Věřím, že nám podaří navázat spolupráci a po předání lektorských dovedností budeme moci využít jejich náhledu.

14.07.2013

Pomáhali jsme při organizaci závodu Českého poháru v olympijském triatlonu

Byli jsme při tom. Kdy? A kde? No přeci 13. července v Mělníku. Zde se konal čtvrtý závod Českého poháru v olympijském triatlonu. Nádherné prostředí, na soutoku Labe s Vltavou. Velké boje závodníků, vypětí k maximálnímu výkonu, výborná práce organizátorů, to jsme si odnesli jako zážitek, my, kteří stáli v pozadí a pomáhali se vším, co bylo třeba. Podle zpětných informací se vše povedlo a závodníci cítili fajn, mohli dosáhnout co nejlepší výsledky. Největší boj svedli český olympionik Přemysl Švarc a František Kubínek. Z vítězství se radoval po velkém boji a vyrovnaném boji Švarc. Pro Františka Švarce to byl první start po zranění (naštípnutá žebra). Mezi ženami zvítězila Jitka Šimáková, která měla "komfortní" náskok půl minuty před Evou Potůčkovou. Doufám, že jsme pomohli dobré věci a těšíme se na další akce.

16.06.2013

Sběr informací z krajských pracovních úřadů

Dobrý den všem, třeba se zdálo, že naše občanské sdružení bylo po dobu jara pasivní, není tomu tak. V rámci připravovaného programu pro generální ředitelství Úřadu práce ČR (posuzování podnikatelských záměrů nezaměstnaných), jsme získávali informace z krajských úřadů práce v ČR, jak nyní tato agenda funguje.

15.04.2013

Setkání s přednáškou na téma, co je nejlepší pro mě a moje dítě

Díky několika poptávek našich maminek na téma, moje první dítě, jak začít, domácí porody a to nejlepší pro moje malé….jsme zorganizovali na toto téma přednášku. Naše členka Monika, zdravotní sestra, díky své zkušenosti s výchovou třech dětí, se ujala tématu a jen úvodem musíme říci, že ne vše nejdražší, nejznačkovější, reklamami propírané… je pro nás a naše děti nejlepší. Tak tím si prošla i Monika. Její zkušenosti s porodem s porodní asistentku a nenadšený pohledat lékaře porodníka, že on musí vše dělat, dal maminkám mnoho zkušeností, jak se zachovat v těchto situacích a co může rodička vyžadovat a co ne v nemocnicích. Úplně na začátku rozesmála účastníky přednášky Monika zkušeností z předporodní přípravy a afrických tanců, kde v naprosto uvolněném prostředí, v přítmí sálu, za hudby domorodých afrických kmenů, s rozpuštěnými vlasy, se šátkem kolem beder místo kalhot, s bříškem, bez otců, se oddávala zcela hudbě, prostředí, svému tělu a mysli. To zaujalo všechny a se smíchem a doporučením, že to musí být bezva, si to mnohé budoucí i současné maminy zkusí. Jak si maminky řekly, že u všeho nemusí být muž. Diskuse, která se prolínala přednáškou byla o to cennější, že každý má svůj příběh, nebo kamarádek a vzájemné předávání dobrého i zlého, obohatí vždy každého. Za to velké díky. Určitě se zaměříme na podobná témata na dalších setkáních a třeba to bude téma, muži a rodina.

02.04.2013

Spolupráce s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR

Na základě zkušeností naší zkušenosti a zkušenosti našich spolupracovníků ,naší snaze pomáhat s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti (návrat do práce po rodičovské dovolené, jak začít podnikat,…), připravujeme ve spolupráci s GŘ Úřadu práce ČR pro zaměstnance GŘ manuál, který bude použit pro vyhodnocování podnikatelských záměrů našich nezaměstnaných. Cíl je podpořit nezaměstnané, kteří se budou chtít osamostatnit a odejít z úřadů práce, začít podnikat. Budou stanovena jasná pravidla, jak být objektivní a reálně ohodnotit cíle podnikatelských záměrů. V budoucnu se chceme osobně ještě více zaměřit na projekty, které souvisí s realizací aktivní politiky zaměstnanosti. Zejména zaměření na návraty do práce po rodičovské dovolené, mladí lidé bez praxe, zaměření se na sociálně vyloučené osoby a osoby nad 50 let. V tomto vidíme příležitost, jak využít účelně kapacity spolupracovníků našeho sdružení.

16.02.2013

Poznání sebe samotného a druhých

Díky našim členům a příznivcům, kteří pracují v různých oborech a oblastech společenského života, jsme uspořádali setkání s ochutnávkou témat, jako je typologie (jak pracovat s různými typy lidí, jak je vnímat),  emoční inteligence (s tím spojené emoce a jak je zvládat, meditace, poznání sebe samotného, uvědomění si, jak nás vnímá okolí a jak se vnímáme sami, jak se sebeovládat) a dále téma  sociálního uvědomění, kde jsme si zkusili různá cvičení z oblastí empatie, rozvoj schopností druhých, .....

30.03.2013

Naše budoucnost vede děti k aktivnímu sportování

Naše občanské sdružení se v roce 2013 podílelo na sportovní osvětě mezi dětmi. Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s organizátory Skiparku Velká Chuchle, kteří zajišťují provoz lyžařského areálu přímo na dostihovém závodišti. Pražské veřejnosti tím vytvořili další možnost v Praze netradičního sportovního vyžití. I přes podporu médií není tato skvělá příležitost si zasportovat stoprocentně využívána dětmi a mládeží. Proto jsme byli organizátory požádáni o propagaci Skiparku mezi dětmi. Protože tato činnost plně zapadá do naší koncepce, připravili jsme pro předškolní i školou povinné děti několik krátkých přednášek na téma sportování. V rámci krátkých interaktivních besed děti prezentovaly, jaké sporty jsou jim blízké a jak často se jim věnují. Děti byly poučeny, že sportovat se dá i ve velkém městě a pravidelný pohyb je nejen zdravý, ale i zábavný.

09.01.2013

Setkání nad tématem skloubení práce a rodiny

Na základě rozhovorů s několika příznivci sdružení, jsme zorganizovali setkání na téma skloubení rodiny a práce a co se stane při porušení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Jasně z našich diskusí vyplynulo, že má nerovnováha mezi prací a rodinným životem negativní dopady nejen na životní styl, ale zejména na zdraví. Když jsme se ptali, zda se snaží firmy našich členů, příznivců, zohledňovat zájmy a potřeby svých zaměstnanců, tak aby byla rovnováha udržena, dostalo se nám jasné odpovědi, NE. Pokud by byly firmy dostatečně inteligentní, uvědomily by si, že tato souhra má vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců, že se přenáší na zákazníky, na pracovní neschopnost, loajalitu vůči firmě apod. Zaměstnavatelů, kteří nabízejí flexibilní pracovní dobu, nebo práci z domova, práci na částečný úvazek, je velice málo. Ženy to mají ještě těžší, díky své roli matky a zaměstnankyně. Snad každá matka po rodičovské dovolené ví, že je problém uplatnit se na trhu práce. Proto by bylo fajn, kdyby se „work-life balance“ stal uznávaným nástrojem u našich firem, jak  umožnit zaměstnancům skloubit pracovní a osobní život. Na nás je, abychom zkusili hledat cestu, co sami můžeme udělat pro sladění osobního a pracovního života a dostat do rovnováhy práci, kariéru a život, koníčky, rodinu, zdraví. Nalezněme v tomto rovnováhu. Děkujeme za spolupráci a podporu.

08.12.2012

Vánoční setkání

Fajn, takhle jednoduše by se dalo nazvat setkání v sídle sdružení. Sice pracujeme a pomáháme rok, ale dobrovolnost a chuť s námi spolupracovat nás zavazujeme, že jdeme správnou cestou. Někdy jsou menší cíle rozumnější a reálnější, než velké, bez konkrétních výsledků. Když jsme si uvědomili, že našimi akcemi, setkáními, prošlo více jak 60 účastníků, je to hezký začátek. Protože každý při získávání informací hovořil s dalšími lidmi, jedná se o mnohem větší skupinu. Nejdůležitější je získat a předat zkušenost, což jsme zcela jasně naplnili. Že měly na setkání své velké revue děti členů a příznivců je jasné, masky, namalované obličeje, diskotéka, malá kuchařská soutěž týmů dětí,… prostě hezké.

15.09.2012

S dětmi to dokážeme IV

Tak máme po prázdninách. Přejeme všem, aby se povedli jako nám všem, alespoň to padalo ze stran našich členů, kamarádů a nově příchozích. Nyní se nás setkalo 22 ! plus děti, no není to fajn? Když se chtějí lidé setkat, dobrovolně, navzájem si pomoci, předat zkušenosti. To by měl být cíl všech aktivit, pomoci druhým. Alespoň to je cíl našeho sdružení. Ale zpět k tématu a cíli setkání a to je „neúplná rodina“. Může se nám zdát, že každý rozvod je jiný, ale následky jsou stejné, hodně krát se skloňovalo slovo, nevěra. To ale není hlavní důvod, těch důvodů je daleko více, co nám přinesly pracovní skupiny. Že se rozvádí každé druhé manželství (před 20 lety každé třetí), je známé. Nejvíce případů je zejména kvůli rozdílným názorům, změn v povaze lidí, rozdílným zájmům. Z konkrétních důvodů jsme našli poznatky, že je to pak alkoholismus. Dále je to nevěra, i když se ženy snaží do poslední chvíle udržet rodinu. Sexuální neshody nebyly tím nejvýznamnějším důvodem, ale výsledek je vždy stejný. Děti bez otce, rodina bez živitele. Děkujeme všem za poznatky a práci pro sdružení! Setkání v prosinci bude více odpočinkové, některá témata nejsou jednoduchá a lehká.

08.07.2012

S dětmi to dokážeme III

Dobrá akce, takto musíme zhodnotit naši červencové setkání ve vlaku a cesta do přírody a za historií. Sice jsme měli připravená témata, pracovní skupiny sesbíraly mnoho informací, ale dvě maminky nám řekly, že již nemají úplnou rodinu, co se stalo bylo všem jasné, tatínkové již nebyli jejich součástí. Jaké k tomu vedly důvody, byly různé, ale zejména pro děti to je smutné. Musíme se k tomuto tématu vrátit. Teď však zpět, jedna velká otázka byla sociální politika státu, které je a není. Ze zjištění jednotlivý skupin, členů a kamarádů sdružení, vyplynulo jednoznačně, že stát pro podporu rodičovství nedělá mnoho. Sice existují jednorázové příspěvky, ale nikdy nejde o systematickou podporu, pomoc s bydlením, řešení částečných úvazků a podobně. Stát chce porodnost, politici „uměle“ pláčou nad tím, kdo bude jednou živit státní pokladnu, … Co by měl však stát především udělat je, umožnit rodičům návrat, co nejdříve zpět do pracovního procesu, podpořit firmy, které dané chtějí realizovat, vybudovat více jeslí a školek, aby byly dostupné opravdu pro každého. Dále naše pracovní skupiny zanalyzovaly, že by měl stát podpořit práci rodičů na částečný pracovní úvazek pomocí daňových bonusů, aby byly firmy motivovány nabízet tento způsob práce a pomoci rodičům v malém podnikání, protože pro spoustu rodičů může být drobné podnikání nejlepší cestou k tomu, jak si najít čas na děti i na práci. Přemýšlet máme o čem a předávat zkušenosti ostatním, jak tlačit na ty, které volíme do politických funkcí a věříme, že to myslí upřímně, je naší šancí. Další téma vychází však od našich dvou maminek a to je neúplná rodina. Proto jsme si zadali úkoly a pracovní skupiny budou k tomuto tématu zjišťovat více informací. Na viděnou v září a hezké prázdniny

19.05.2012

S dětmi to dokážeme II

Jaro, Ladronka na Praze 5 a setkání v zeleni, co si více přát. Formou pikniku jsme se potkali spolu s ratolestmi a nejdříve byl úkol zaměstnat děti. Díky tomu, že i děti chtějí být vůdčími osobnostmi, rády si rozdělují role a hrají na rodinu, milují vaření, nám umožnil je nechat hrát si a my jsme mohli probrat již načaté téma z minula, rodičovská dovolená, přežít a prožít hezky první období po narození a zejména, jak se stát zajímavým a dostat se do zaměstnání. Námětů, doporučení a předávání zkušeností bylo na více dnů, než jsme si vyčlenili. Nezakuklit se doma, zejména mluvit s lidmi, být opatrný s kým chci sdílet informace na facebooku, neotevírat se tomu, komu opravdu nevěřím, číst, smát se, včas se informovat u zaměstnavatele o možnosti nástupu zpátky do zaměstnání (na poloviční úvazek), nebo práce z domova,… Prostě otevřených témat bylo tolik a předaných zkušeností, že až děti pomohly korigovat čas, slovy spát, čůrat,…. Jeden nápad ke konci setkání padl, pojďme se potkat začátkem prázdnin, vyrašme vlakem na výlet na Karlštejn. Padl také návrh na vytvoření pracovních skupin, kde došlo k rozdělení úkolů a dalšího sběru informací na téma zaměstnanost, skloubení práce a rodiny, bezpečnost facebooku ve sdílení informací, podpora státu rodin a obecně sociální politika státu. Takže na viděnou na vlakovém nádraží

10.03.2012

S dětmi to dokážeme I

Naše první akce a bylo to fajn. Jak jsme šli do aktivity založit občanského sdružení, téma, které vyplynulo z našich setkáních s přáteli, bylo děti jejich budoucnost, co můžeme udělat my, v čem můžeme najít pomoc u druhých. Témata, nad kterými jsme se potkali v sídle společnosti (setkalo se nás 12, což bylo hezké), byla zejména současné způsoby výchovy, komunikace mezi dětmi a rodiči, školky a různé typy výchovných metod. Protože je každý rodič i dítě individualita a ovlivnit geny, můžeme snad nejvíce v laboratořích, bylo toto setkání podnětné zejména právě svojí individualitou osobností a zkušenostmi, které se získávají v průběhu života. Jeden z námětů, který zde padl, byl např.  jak zvládnout rodičovskou dovolenou, jak zdravě přežít první období po narození dítěte a návrat do práce. Řekli jsme si, že to bude téma dalšího setkání. Sami členové setkání si řekli, že zkusí posbírat další poznatky od svých kamarádů a známých, tak uvidíme a na viděnou v květnu

02.12.2011

Napište nám!

Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.

11.02.2012

Aktuální průzkum - matky a návrat do práce

Všichni rodiče vědí, jaké je to sladit zaměstnání a rodinu. I když si to muži neradi přiznávají, péče o rodinu spočívá stále ještě na ženách a bojíme se, že tomu nebude, ani v budoucnu jinak. Snaha uplatnit se více v zaměstnání, by mnohé z žen chtěly, ale realita očekávání, otevřená náruč zaměstnavatelů a vytvoření zázemí mužů v každé domácnosti, tomu neodpovídá. Stále na ženách zůstává primární zodpovědnost za rodinu a domácnost. Změny rolí a umožnění těchto změn, které by ženám, ale i mužům, umožnily slaďovat zaměstnání a rodinu, však nejsou podporovány ani ze strany státu, zaměstnavatelů. Nedostatek pochopení, úcty a zakořeněný stereotyp v mysli, ohledně ženské role, přináší ženám znevýhodnění na trhu práce. To vše je hmatatelné a všichni o tom vědí - zvýšená nezaměstnanost, obtížný přístup k vedoucím pozicím a nižší mzdové ohodnocení, než je u mužů.

02.12.2011

Slovo ředitele úvodem

Dobrý den všem !

01.12.2011

Vítejte na našem novém webu!

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.