07.01.2015

Dluhy jsou dobrý sluha, ale zlý pán?

Při našich individuálních setkáních s odsouzenými se často setkáváme s dotazy na téma finance, ekonomika, investice, finanční gramotnost. Na téma zadlužení zpracoval náš ekonom Michal Macháček článěk, který se věnuje (jak jednoduché je se zadlužit, ale uřídit svoje cash flow je poněkud horší). Michal je členem společnosti Mensa Česká republika a koordinátoem Mensa Business Clubu.Od roku 1999 pracuje na ústředí ČSOB, od r.2008 na pozici analytika. Mimoto působí jako dobrovolník v organizaci Dobroduš při Diakonii ČCE. V současné době se zabývá investicemi na kapitálových trzích a do nemovitostí.Jeho koníčky jsou moderní historie, chovatelství, cestování a kapitálový trh.

Dluhy jsou "dobrý sluha, ale zlý pán?"

O dluzích se popsaly stohy papíru, přesto o nich většina lidí, jak se při našich přednáškách opakovaně přesvědčujeme, příliš jasnou představu nemá.Dluhy jsou nám na jedné straně finančními institucemi dokola nabízeny, na straně druhé jsou očerňovány a představovány jako původ všeho zla. Jak to tak bývá, ani téma dluhů ovšem není tak černobílé.Ačkoli ve většině případů je zadlužování opravdu zbytečné a dokonce nebezpečné, najdeme i množství případů, kdy je zadlužení vhodné, nebo dokonce nezbytné. Typickým případem zadlužení je hypotéka na vlastní bydlení. Pokud se nám nepodaří střechu nad hlavou dostat darem, zdědit, či výhodně zprivatizovat, je hypotéka často jediným řešením – bydlet s rodiči do 40ti, než si na byt našetříme, nezní jako optimální varianta a platit celý život nájemné by v důchodovém věku obrátilo proti nám. Existují i další příklady vhodných úvěrů - na pořízení pracovního nástroje (např. auta), v případě kdy nám zajistí výdělek.

Naproti tomu typicky nevhodné úvěry jsou na vánoční dárky, dovolenou, nebo třeba na auto, které nepotřebujeme k výdělečné činnosti. Tyto produkty díky úvěrům velmi výrazně přeplatíme a často ještě dřív, než celý úvěr splatíme, zakoupený produkt - přinejmenším morálně - zastará.Liší se i výhodnost samotných úvěrových produktů – hypotéka je vždy výrazně výhodnější, než spotřebitelský úvěr. Ovšem i často zatracovaná kreditní karta, pokud je správně využívaná, může být pro klienta výhodným produktem. Podmínkou ovšem je, že klient přesně zná parametry produktu a má jistotu (např. v podobě dostatečné rezervy na účtu), že úvěr na kreditní kartě bude vždy schopen splatit v relativně krátké lhůtě bezúročného období. Tyto podmínky bohužel většina klientů nesplňuje a proto při našich přednáškách ani tento produkt nedoporučujeme.

Pokud už jste se pro úvěr rozhodli, žádejte o něj vždy v bance. Pokud vám banka úvěr neschválí, věřte, že k tomu má dobrý důvod a nesnažte se získat jej u nebankovních institucí. Úvěr tam možná dostanete, ale s výrazně horšími parametry a výrazně horšími vyhlídkami v případě, že se opozdíte byť s jedinou splátkou.

A na závěr – co dělat, pokud už jste se kvůli dluhům dostali do problémů se splácením? Pokud máte úvěry u bankovních institucí, je vždy nejdůležitější komunikovat. Pokud dáte najevo ochotu k řešení vaší situace, banka vám obvykle vyjde vstříc – ať už splátkovým kalendářem, odkladem splátek, prodloužením splatnosti apod. Pokud začnete hrát mrtvého brouka, exekutor vás dřív nebo později dostihne.

V případě, že už jsou problémy dlouhodobějšího rázu, je třeba obrátit se na odborníky. Spolehlivým pomocníkem může být Poradna při finanční tísni (http://www.financnitisen.cz/). Je financována sdružením bank, proto vás její pomoc nestojí další náklady. Typické způsoby řešení bývají pomoc rodiny, zpeněžení části majetku, dohoda s věřitelem o odpuštění penále a sankčních úroků, či osobní bankrot. Ten má ovšem svá přísná pravidla a není jej možné využít vždy.

Při naší práci jsme často narazili na smutné příběhy, kde se řešení hledá obtížně – zvláště mezi odsouzenými ve výkonu trestu. Současná legislativa na dluhové problémy odsouzených příliš nemyslí a k řešení původně malých dluhů se odsouzený obvykle dostane až v situaci, kdy už dluhy nabyly obřích rozměrů. V těchto případech je osobní bankrot často nejlepším ze špatných řešení.

Hlavní doporučení proto zní – před každou žádostí o úvěr pečlivě zvažte, jestli je pro vás opravdu nezbytný.

image004[1]