23.08.2014

Pokračování spolupráce s vazební věznicí Ruzyně

Na základě získaných dalších zkušeností jsme navrhli vedení vazební věznice Ruzyně další programy na vzdělávání odsouzených, resp. jejich uplatnění na trhu práce, vyrovnání se s mnohdy nelehkou finanční situací a lehčí návrat do reality. Máme ve svém středu i některé "bývalé" odsouzené, za které jsme vydali společenské záruky a pro další je připravujeme. Věříme, že v září, říjnu proběhnou další programy a budeme v nich moci najít nové lektory pro naši činnost. Jak píšeme, prevenci umí přednášet nejlépe ti, co zažili život za zdmi věznice.

Budeme vás informovat o dalších krocích

Vaše Naše budoucnost