29.03.2014

První setkání s rodinami odsouzených v 2014

Sobota a počasí, které nás vybízelo k aktivitě. Díky našim setkáním s odsouzenými z vazební věznice Ruzyně, se pravidelně setkáváme s rodinnými příslušníky, kde sami vnímáme aktuální dění v rodinách a snažíme se poradit, podpořit a pomoci, jak dál. v mnohdy svízelných situacích. S některými odsouzenými a jejich rodinami jsme se domluvili na tom, že naše občanské sdružení vydá Společenskou záruku a aktivně je zapojí (v případě podmínečného propuštení z výkonu trestu) do činnosti a seminářů, které organizujeme. Osud některých rodin není mnohdy lehký, díky např. rozběhnutým podnikatelským aktivitám odsouzeného, nebo kde rodiče jsou ve starším věku, vážně nemocní a odkázaní sami na sebe. Marně hledají pomoc jinde, to je krutá realita.

Držme všem palce.

Vaše Naše budoucnostwink