21.09.2013

Rekvalifikační program jako vstupenka na trh práce

Dobrá zpráva pro  všechny. Dnes jsme uzavřeli dohodu o spolupráci se společností Luděk Brabec INDEX PLUS v oblasti poradenství a poskytování vzdělávání, vč. akreditovaných kurzů i lidem, kteří by na ně nedosáhli u jiných společností z pozice  finanční náročnosti. Tato dohoda nám umožní poskytnout mnohem větší komfort pro např. sociálně vyloučené občany, kteří by se rádi vzdělávali, ale nevědí, jak začít, v čem se sebevzdělávat.

Vaše občanské sdruženíwink