10.03.2012

S dětmi to dokážeme I

Naše první akce a bylo to fajn. Jak jsme šli do aktivity založit občanského sdružení, téma, které vyplynulo z našich setkáních s přáteli, bylo děti jejich budoucnost, co můžeme udělat my, v čem můžeme najít pomoc u druhých. Témata, nad kterými jsme se potkali v sídle společnosti (setkalo se nás 12, což bylo hezké), byla zejména současné způsoby výchovy, komunikace mezi dětmi a rodiči, školky a různé typy výchovných metod. Protože je každý rodič i dítě individualita a ovlivnit geny, můžeme snad nejvíce v laboratořích, bylo toto setkání podnětné zejména právě svojí individualitou osobností a zkušenostmi, které se získávají v průběhu života. Jeden z námětů, který zde padl, byl např.  jak zvládnout rodičovskou dovolenou, jak zdravě přežít první období po narození dítěte a návrat do práce. Řekli jsme si, že to bude téma dalšího setkání. Sami členové setkání si řekli, že zkusí posbírat další poznatky od svých kamarádů a známých, tak uvidíme a na viděnou v květnu

Vaše budoucnost