08.07.2012

S dětmi to dokážeme III

Dobrá akce, takto musíme zhodnotit naši červencové setkání ve vlaku a cesta do přírody a za historií. Sice jsme měli připravená témata, pracovní skupiny sesbíraly mnoho informací, ale dvě maminky nám řekly, že již nemají úplnou rodinu, co se stalo bylo všem jasné, tatínkové již nebyli jejich součástí. Jaké k tomu vedly důvody, byly různé, ale zejména pro děti to je smutné. Musíme se k tomuto tématu vrátit. Teď však zpět, jedna velká otázka byla sociální politika státu, které je a není. Ze zjištění jednotlivý skupin, členů a kamarádů sdružení, vyplynulo jednoznačně, že stát pro podporu rodičovství nedělá mnoho. Sice existují jednorázové příspěvky, ale nikdy nejde o systematickou podporu, pomoc s bydlením, řešení částečných úvazků a podobně. Stát chce porodnost, politici „uměle“ pláčou nad tím, kdo bude jednou živit státní pokladnu, … Co by měl však stát především udělat je, umožnit rodičům návrat, co nejdříve zpět do pracovního procesu, podpořit firmy, které dané chtějí realizovat, vybudovat více jeslí a školek, aby byly dostupné opravdu pro každého. Dále naše pracovní skupiny zanalyzovaly, že by měl stát podpořit práci rodičů na částečný pracovní úvazek pomocí daňových bonusů, aby byly firmy motivovány nabízet tento způsob práce a pomoci rodičům v malém podnikání, protože pro spoustu rodičů může být drobné podnikání nejlepší cestou k tomu, jak si najít čas na děti i na práci. Přemýšlet máme o čem a předávat zkušenosti ostatním, jak tlačit na ty, které volíme do politických funkcí a věříme, že to myslí upřímně, je naší šancí. Další téma vychází však od našich dvou maminek a to je neúplná rodina. Proto jsme si zadali úkoly a pracovní skupiny budou k tomuto tématu zjišťovat více informací. Na viděnou v září a hezké prázdniny

Vaše budoucnost