09.01.2013

Setkání nad tématem skloubení práce a rodiny

Na základě rozhovorů s několika příznivci sdružení, jsme zorganizovali setkání na téma skloubení rodiny a práce a co se stane při porušení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Jasně z našich diskusí vyplynulo, že má nerovnováha mezi prací a rodinným životem negativní dopady nejen na životní styl, ale zejména na zdraví. Když jsme se ptali, zda se snaží firmy našich členů, příznivců, zohledňovat zájmy a potřeby svých zaměstnanců, tak aby byla rovnováha udržena, dostalo se nám jasné odpovědi, NE. Pokud by byly firmy dostatečně inteligentní, uvědomily by si, že tato souhra má vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců, že se přenáší na zákazníky, na pracovní neschopnost, loajalitu vůči firmě apod. Zaměstnavatelů, kteří nabízejí flexibilní pracovní dobu, nebo práci z domova, práci na částečný úvazek, je velice málo. Ženy to mají ještě těžší, díky své roli matky a zaměstnankyně. Snad každá matka po rodičovské dovolené ví, že je problém uplatnit se na trhu práce. Proto by bylo fajn, kdyby se „work-life balance“ stal uznávaným nástrojem u našich firem, jak  umožnit zaměstnancům skloubit pracovní a osobní život. Na nás je, abychom zkusili hledat cestu, co sami můžeme udělat pro sladění osobního a pracovního života a dostat do rovnováhy práci, kariéru a život, koníčky, rodinu, zdraví. Nalezněme v tomto rovnováhu. Děkujeme za spolupráci a podporu.

Vaše budoucnost