02.04.2013

Spolupráce s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR

Na základě zkušeností naší zkušenosti a zkušenosti našich spolupracovníků ,naší snaze pomáhat s poradenstvím v oblasti zaměstnanosti (návrat do práce po rodičovské dovolené, jak začít podnikat,…), připravujeme ve spolupráci s GŘ Úřadu práce ČR pro zaměstnance GŘ manuál, který bude použit pro vyhodnocování podnikatelských záměrů našich nezaměstnaných. Cíl je podpořit nezaměstnané, kteří se budou chtít osamostatnit a odejít z úřadů práce, začít podnikat. Budou stanovena jasná pravidla, jak být objektivní a reálně ohodnotit cíle podnikatelských záměrů. V budoucnu se chceme osobně ještě více zaměřit na projekty, které souvisí s realizací aktivní politiky zaměstnanosti. Zejména zaměření na návraty do práce po rodičovské dovolené, mladí lidé bez praxe, zaměření se na sociálně vyloučené osoby a osoby nad 50 let. V tomto vidíme příležitost, jak využít účelně kapacity spolupracovníků našeho sdružení.

Vaše budoucnost yes