01.01.2016

Úspěšné ukončení projektu a hodnocení roku 2015

Vážení přátelé a podporovatelé našich aktivit. 

Jak všichni víte, celý rok jsme se spolu s vámi podíleli na úspěšné realizaci našeho grantového programu. Naše aktivity probíhaly v reálné praxi, fomou školení a konzultací odsouzeným, např. ve věznici Vinařice. Musíme tímto poděkovat managementu a zaměstnancům věznice ve Vinařicím za přístup, ochotu pomoci odsouzeným a vzájemnou spolupráci. Mnozí odsouzení se na nás následně obrátili a my po vyhodnocení jejich reálného uplatnění na trhu práce, jsme je předávali již konkrétně do péče pracovních agentur. Osobní dotazníky, individuální práce s každým, kdo o to stál, byla šance na změnu a pomohli k reálným nabídkám. Děkujeme všem za pomoc a přízeň, kterou jste nám projevili.