08.12.2012

Vánoční setkání

Fajn, takhle jednoduše by se dalo nazvat setkání v sídle sdružení. Sice pracujeme a pomáháme rok, ale dobrovolnost a chuť s námi spolupracovat nás zavazujeme, že jdeme správnou cestou. Někdy jsou menší cíle rozumnější a reálnější, než velké, bez konkrétních výsledků. Když jsme si uvědomili, že našimi akcemi, setkáními, prošlo více jak 60 účastníků, je to hezký začátek. Protože každý při získávání informací hovořil s dalšími lidmi, jedná se o mnohem větší skupinu. Nejdůležitější je získat a předat zkušenost, což jsme zcela jasně naplnili. Že měly na setkání své velké revue děti členů a příznivců je jasné, masky, namalované obličeje, diskotéka, malá kuchařská soutěž týmů dětí,… prostě hezké.

Přejeme si do roku 2013 vše nejlepší a hodně dobrých nápadů

Děkujeme všem

Vaše budoucnost