15.09.2012

S dětmi to dokážeme IV

Tak máme po prázdninách. Přejeme všem, aby se povedli jako nám všem, alespoň to padalo ze stran našich členů, kamarádů a nově příchozích. Nyní se nás setkalo 22 ! plus děti, no není to fajn? Když se chtějí lidé setkat, dobrovolně, navzájem si pomoci, předat zkušenosti. To by měl být cíl všech aktivit, pomoci druhým. Alespoň to je cíl našeho sdružení. Ale zpět k tématu a cíli setkání a to je „neúplná rodina“. Může se nám zdát, že každý rozvod je jiný, ale následky jsou stejné, hodně krát se skloňovalo slovo, nevěra. To ale není hlavní důvod, těch důvodů je daleko více, co nám přinesly pracovní skupiny. Že se rozvádí každé druhé manželství (před 20 lety každé třetí), je známé. Nejvíce případů je zejména kvůli rozdílným názorům, změn v povaze lidí, rozdílným zájmům. Z konkrétních důvodů jsme našli poznatky, že je to pak alkoholismus. Dále je to nevěra, i když se ženy snaží do poslední chvíle udržet rodinu. Sexuální neshody nebyly tím nejvýznamnějším důvodem, ale výsledek je vždy stejný. Děti bez otce, rodina bez živitele. Děkujeme všem za poznatky a práci pro sdružení! Setkání v prosinci bude více odpočinkové, některá témata nejsou jednoduchá a lehká.

Vaše budoucnost