23.01.2015

Naše dobrá práce byla oceněna - získali jsme grant 2 881 957,19 Kč

Nabídka spolupráce pro managementy věznic. Využijeme společně tyto prostředky na pomoc odouzeným? Věřím, že máme společný cíl, navrátit odsouzené do společnosti a zamezit další kriminalitě!

Všem našim příznivcům s radostí oznamujeme, že jsme v 7. výzvě v rámci Prioritní osy 2 "Podporu vstupu na trh práce" Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), pod reg.číslem CZ.2.17/2.1.00/37123 předložili žádost na resocializaci vyloučených občanů (specificky ve výkonu trestu), která byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3/4 ze dne 22. ledna 2015 schválena k financování.Odbor evropských fondů MHMP byl usnesením Rady hl. m. Prahy č. 61 ze dne 20. ledna 2015 pověřen k zahájení přípravy grantových smluv a k projednání a provedení úprav projektu dle stanovených podmínek. Tímto rozhodnutím  máme možnost čerpat 2 881 957,19 Kč. Tyto finanční prostředky můžeme přísně účelově čerpat na zajištění zaměstnání, rekvalifikaci, školení uvnitř věznic i mimo a to vše pro odsouzené, kteří se zapojí do projektu.

Držte nám palce a pojďte se zapojit! Naše budoucnost  wink

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti